Điều kiện và hồ sơ mua căn hộ Zen Tower

Điều kiện mua căn hộ Zen Tower?


Căn hộ Zen Tower là một dự án ưu đãi được nhà nước thông qua để đem tới cho người có mức thu nhập trung bình có điều kiện sở hữu nhà tại TP.Hồ Chí Minh chính vì vậy bạn phải có đủ điều kiện mới được xét duyệt mua căn hộ Zen Tower, nhưng…