Bài toán tháp Hà Nội (javascript)


<html>

<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<title>Tháp hà nội</title>
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
var LAN=1
function KIEMTRA(x)
{
if(x<0|| x>10)
{
alert(“bạn phải nhập số dĩa từ 1….10″)
document.MyForm.txtsodia.value=””
document.getElementById(“txtsodia”).focus()
}
else
{
DOICOC(x,’1′,’2′,’3′)

}
}
function CHUYENDIA(C1,C2)
{
document.write(“<b><font color=#FF0000>Lần :</font></b>”+LAN+ ” :Chuyển 1 dĩa từ cột<b>: “+C1+”</b> Sang cột thứ : <b>”+C2+”</b><br>”);
LAN++;
}
function DOICOC(sodia,C1,C2,C3)
{
if(sodia==1)
{
document.write(“<b><font color=#FF0000>Lần :</font></b>”+LAN+ ” :Chuyển 1 dĩa từ cột<b>: “+C1+”</b> Sang cột thứ : <b>”+C2+”</b><br>”);
LAN++;
}
else
{
DOICOC(sodia-1,C1,C3,C2)
CHUYENDIA(C1,C2)
DOICOC(sodia-1,C3,C2,C1)

}
}
</script>
</head>

<body window.status(“dshbflshf”)>
<form name=”MyForm”>
&nbsp;<table border=”0″ width=”100%” id=”table1″>
<tr>
<td colspan=”2″ height=”53″>
<p align=”center”><b><font size=”5″ color=”#0000FF”>BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%”>
<p align=”right”>Nhập số dĩa:</td>
<td width=”51%”>
<p align=”left”><input type=”text” name=”txtsodia” onblur=”KIEMTRA(this.value)”></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>

</html>

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s