gui email trong asp.net


Trước hết muốn gửi email trong ASP.Net bạn cần phải thêm vào thư viện như sau:

Imports System.Net
Imports System.Net.Mail
Imports System.IO

đây là code cho nút gửi email viết trong phương thúc click:

Protected Sub ib_gui_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles ib_gui.Click
Dim msg As MailMessage = New MailMessage
msg.IsBodyHtml = True
‘gan noi dung teztbox vao thuoc tinh body
msg.From = New MailAddress(Me.TxtFrom.Text)
msg.To.Add(New MailAddress(“nguyenhoatnd@gmail.com”))

msg.Subject = Me.TxtSubject.Text
msg.Body = Me.FCKeditor_lienhe.Value
Dim client As New SmtpClient(“smtp.gmail.com”, 587)
Dim xacnhan As New NetworkCredential(“nguyenhoatnd@gmail.com”, “12345678”)
client.Credentials = xacnhan
client.EnableSsl = True
client.Send(msg)
Me.LblThongbao.Text = “Email đã được gửi thành công”
Me.LblThongbao.Visible = True
End Sub

Note: đây là cấu Form thiết lâp cho form liên hệ. khi ai đó gửi sẽ được gửi đến địa chỉ hòm thư của bạn.

Mời bạn đón đọc bài viết Gửi Email cho bất kỳ cho người khác.

Advertisements

One thought on “gui email trong asp.net

  1. Pingback: Gửi Email trong ASP.Net P2 « ENTERVIETNAM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s