Gửi Email trong ASP.Net P2


Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn Viết code gửi email cho người khác sử dụng tài khoản gmail

Try

Dim msg As MailMessage = New MailMessage()

msg.IsBodyHtml = True

msg.From = New MailAddress(“nguyenhoatnd@gmail.com”)

msg.To.Add(New MailAddress(Me.txtTo.Text))

msg.Bcc.Add(New MailAddress(Me.TxtBCC.Text))

msg.CC.Add(New MailAddress(Me.TxtCC.Text))

msg.Subject = Me.Txttieude.Text

msg.Body = Me.FCKeditor1.Value

Dim client As SmtpClient = New SmtpClient(“smtp.gmail.com”, 587)

Dim xacnhan As New NetworkCredential(“nguyenhoatnd@gmail.com”, “21101987”)

client.Credentials = xacnhan

client.EnableSsl = True

client.Send(msg)

Response.Write(“Đã gửi thư thành công”)

Catch ex As Exception

Response.Write(“không gửi được!”)

End Try

 

Gửi Email trong ASP.Net

Advertisements

One thought on “Gửi Email trong ASP.Net P2

  1. Pingback: gui email trong asp.net « ENTERVIETNAM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s